--%>

     UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định phê duyệt dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên thông qua chuyển giao kỹ thuật công nghệ Johkasou Nhật Bản.

     Theo đó, Dự án sẽ được áp dụng chủ yếu cho các khu vực không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Địa điểm thực hiện bao gồm: Trường mầm non Đình Dù (huyện Văn Lâm) và Khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang).

     Tổng kinh phí thực hiện là 908.730 USD (tương đương khoảng 100 triệu Yên Nhật). Bên cạnh đó, 100% kinh phí thực hiện dự án từ vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Kankyo Bunseki Kenkyusho; Công ty TNHH Showa Eisei Center; Tập đoàn công nghiệp Honda và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 337831